Post Tagged with: "tajwid"

Siapa Penemu Ilmu Tajwid?

Siapa Penemu Ilmu Tajwid?

Ilmu tajwid mencakup cara membaca huruf Arab secara benar, menjaga karakter khas setiap huruf dan kaedah-kaedah lain yang berhubungan. Apabila yang dimaksud dengan penemuan ilmu tajwid ini adalah penemuan jenis dialeknya maka hal itu harus dikaitkan dengan seseorang yang menciptakan bahasa Arab. Tentu saja pencipta[Selengkapnya…]

by Januari 15, 2017 7 comments Ulumul Quran