Tag: Syarif Radhi

  • Syarif Radhi: Ulama Begawan Sastra

    STUDISYIAH.COM–Dalam sejarah, tidak banyak dijumpai dua bersaudara yang sama-sama berdiri di tingkat kepeloporan ilmu pengetahuan. Syarif Radhi satu di antara mereka. Bersama ...
  • Nahj al-Balāghah: Pedoman Sastra Utama

    STUDISYIAH.COM–Nahj al-Balāghah [yang secara literal bermakna “Puncak/Alur Kefasihan”] merupakan kitab yang berisi koleksi khotbah, ajaran, doa, surat, dan hikmah singkat Imam Ali ...