Post Tagged with: "qiraah"

Siapa Penemu Ilmu Tajwid?

Siapa Penemu Ilmu Tajwid?

Ilmu tajwid mencakup cara membaca huruf Arab secara benar, menjaga karakter khas setiap huruf dan kaedah-kaedah lain yang berhubungan. Apabila yang dimaksud dengan penemuan ilmu tajwid ini adalah penemuan jenis dialeknya maka hal itu harus dikaitkan dengan seseorang yang menciptakan bahasa Arab. Tentu saja pencipta[Selengkapnya…]

by Januari 15, 2017 7 comments Ulumul Quran
Pengarang Pertama dalam Ilmu Qira’ah Al-Quran

Pengarang Pertama dalam Ilmu Qira’ah Al-Quran

Orang pertama yang merumuskan ilmu Qira’ah Al-Quran adalah Aban bin Taghlab Ruba’i Abu Said. Ia juga biasa dipanggil dengan nama nasabnya, Abu Umaimah Kufi. Najasyi dalam Asma’ Mushannif Al-Syi’ah mengatakan, “Sesungguhnya Aban rahimahullah adalah pelopor di pelbagai bidang ilmu Al-Quran, Fikih dan Hadis. Aban juga[Selengkapnya…]

by Juni 23, 2015 0 comments Ulumul Quran