Tag: peradaban

  • Dinamika Sejarah dalam Al-Quran

    Apakah sejarah manusia mempunyai kecenderungan atau garis gerak tertentu? Apakah dinamika sejarah manusia diatur oleh hukum-hukum tertentu? Apakah hukum-hukum yang membentuk sejarah ...