Tag: masa

  • Masa Penurunan Al-Quran

    Masa turunnya al-Quran secara bertahap selama dua puluh tahun, dimulai tiga tahun setelah bi’tsah, hingga akhir hayat Rasulullah saw. Abu Ja’far Muhammad ...