Mirza Syirazi: Ayatullah Agung Revolusioner

0
1115

STUDISYIAH.COM–Nama lengkapnya adalah Sayyid Syarif Mirza Muhammad Hasan ibn Mirza Mahmud ibn Mirza Ismail Al-Husaini Al-Syirazi. Di jamannya, ia dikenal dengan gelar-gelar besar seperti; imam, pembaharu, hujjatul Islam. Dari namnya pula kita tahu tempat kelahirannya, kota Syiraz, Iran, tepatnya pada Jumadil Ula 1230 H. Di kota itu ia memulai pendidikannya.

Mirza Syirazi tumbuh di sebuah keluarga yang sudah lama dikenal mulia dan terhormat di kota bersejarah itu. Kemudian ia berhijrah ke Ishfahan pada masa dua syarif yang mulia: Sayyid Muhammad Baqir Al-Rasyti dan Sayyid Shadruddin Al-‘Amili. Di sana ia menjumpai banyak ulama besar. Pada mereka, ia belajar pelbagai ilmu. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Najaf pada tahun 1259 H.

Ia begitu cepat akrab dengan para ulama di sana, dan tak henti-hentinya menekuni kuliah-kuliah mereka. Demikian itu dijalaninya hingga ia meraih ijazah ijtihad mutlak dari gurunya; pemimpin Syi’ah dan pengarang kitab besar dan induk fiqih, Al-Jawahir.

Di samping itu, Imam Mirza Asy-Syirazi memiliki kelas khusus di bawah bimbingan imam para muhaqqiq; Syeikh Murtadha Al-Anshari. Begitu cepat ia melampaui keunggulan segenap kawan-kawannya. Segera ia berguru pada Syeikh Al-Anshari selama bertahun-tahun sampai sang guru menemui ajalnya. Pada saat itulah masyarakat Syi’ah berada dalam kebingungan dalam menentukan pemimpin umum agama pasca Syeikh Al-Anshari, hingga akhirnya Imam Mirza Asy-Syirazi dinilai oleh tokoh-tokoh besar dari murid-murid terbaik beliau sebagai ulama yang paling layak memegang kedudukan tertinggi itu.

Pada tahun 1288 H., Sang Pembaharu Imam Mirza Asy-Syirazi menunaikan ibadah Haji ke Baitul Haram Mekkah dan mendapatkan kehormatan ziarah ke tanah suci Madinah dan pusara-pusara nun suci di sana. Dan pada tahun 1291 H, ia berhijrah ke Samarra. Bersama sahabat-sahabat dan murid-murid lulusannya, ia tinggal di kota itu dan mengubahnya bak oase di gurun sahara; menjadi tempat tujuan para penuntut ilmu dan persinggahan alim ulama. Sejumlah ulama besar dan tokoh utama agama yang menimba ilmu darinya. Nama-nama mereka begitu banyaknya sehingga tidak mencukupi luang catatan pengantar ini, selain sebuah bait syair yang dapat melukiskan derajat mereka:

Merekalah ulama, imam dan sang bijak 

Di bawah cahaya mereka bintang terbimbing

Mereka turut menyebarkan ilmunya melalui forum-forum dan kuliah-kuliah ilmiah, serta mencatatnya di dalam karya-karya mereka yang hingga kini masih mudah ditemukan.

Semoga Allah swt. membalas mereka dan kita semua dengan semulia-mulianya balasan atas kaum muhsinin.

Sejak itu, Imam Mirza Asy-Syirazi tampil aktif sebagai pemimpin tinggi masyarakat Syi’ah. Beliau mengelola dan menangani urusan-urusan sosial-politik mereka. Sementara itu, kalangan tokoh masyarakat dan agama membulatkan kesepakatan mereka atas kesucian jiwa, keluasan ilmu, kekuatan tabah dan hikmatnya. Di antara mereka, tidak ada perselisihan untuk mengagungkan dan mendahulukannya di atas selainnya dan membatasi kewajiban taklid hanya pada dirinya.

Pada saat-saat itu, umat seakan mendapatkan ayah yang penyayang. Mereka terpesona akan kelembutan kasihnya, dan tak segan-segan mencurahkan isi hati mereka kepadanya. Sedangkan Islam dan Syi’ah Imamiyah seolah ditopang oleh kepemimpinan yang bijak, yang menggagas pandangannya demi kepentingan agama dan mazhab ini, dan membiarkan hatinya tetap terjaga demi melindungi keduanya.

Baca juga :   Imam Khomeini Ruhullah Al-Musawi

Imam Mirza Asy-Syirazi kaya akan sifat-sifat mulia. Ia seorang ulama yang tanggap, peka intuisi, tajam pandangan, kuat hapalan, disiplin dalam segenap perkara, pengayom kepentingan masyarakat, berperangai agung, lapang dada, penyantun yang bijaksana, serbazuhud dalam urusan dunia, mencintai apa yang diridhai oleh Allah sedalam-dalamnya. Ia adalah pemimpin agung yang disegani oleh penguasa sombong dan berwibawa di hadapan kaisar perkasa. Dalam bait-bait ratsa’ dari sebagian ulama syarif, digambarkan:

Para penguasa tunduk bak kuda menyingkir
Selain taat pada Tuhan, tak ada lagi kekang kendali
Padamu mereka tumpahkan patuh terpaksa
Punggung mereka dipecut memar bila membangkang
Esok hari tak kan ada takut di dada umat
Biarkan mereka berbuat sesuka hati
Sungguh umat ini penuh percaya dan iman

Dalam rangka membuktikan bait-bait ini, ‘Kasus Tembakau’ adalah referensi yang cukup memadai. Di dalamnya Inggris melakukan kontrak dagang yang mengikat pemerintahan Iran pada masa dinasti Qajar, yaitu Sultan Nashiruddin Syah.

Kasus ini membuat Mirza Asy-Syirazi bangkit lantaran kuatir akan ancaman kekuatan luar yang merusak kemerdekaan, independensi dan kedaulatan Iran. Untuk itu, ia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan konsumsi tem-bakau dan rokok; sebagai salah satu upaya perlawanan dan cara menunjukkan kemarahannya atas kontrak yang disepa-kati oleh kedua pemerintahan; Iran dan Inggris.

Tulisan tangan fatwa Mirza Syirazi mengharamkan jual beli tembakau

Berkat fatwa tersebut, gelombang perlawanan masif dari pelbagai lapisan rakyat Iran datang menggoncang dan menggetarkan bumi Persia. Secara serentak, bangsa Iran memboikot segala bentuk transaksi dan konsumsi tembakau. Dalam pandangan mereka, segala bentuk kontrak atas barang ini tak ubahnya dengan tawar-menawar minuman keras yang dilakukan oleh para wali Allah. Mereka begitu komit pada fatwa Imam Mirza Asy-Syirazi sehingga kedua pemerintah terdesak, dan akhirnya membatalkan kontrak serta kesepakatan tersebut dengan menanggung segenap kerugian material dan politis.

Demikianlah Allah swt. menjawab kejahatan orang-orang kafir sehingga tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan, dan hanya Dia yang membela kaum mukminin dalam pertempuran. Sesungguhnya Allah swt. Dzat Yang Mahakuasa.

Jasa besar Imam Mirza Asy-Syirazi tersebut disambut limpahan rasa syukur yang terukir melalui tinta dalam buku-buku. Melalui kekuatan tangannya, Allah swt. telah membukakan pintu-pintu rahmat dan kekayaan alam kaum Muslimin dan meledakkan kandungan-kandungan tambang bumi. Namun, jiwanya yang suci tidak menyentuhnya lantaran kebenciaannya terhadap pujian dan kezuhudannya terhadap barang duniawi serta pengorbanannya dalam memenuhi kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Dalam pengelolaan harta kekayaan, Imam Mirza Asy-Syirazi mengutamakan dua golongan; pertama, pelajar dan terpelajar agar dapat menyampaikan kebenaran dan melak-sanakan tugas dakwah secara penuh selekas mereka menamatkan pendidikan di sekolah-sekolah agama, dan kedua adalah orang-orang lemah dan terlantar dari kaum Syi’ah yang menjumpainya dari pelbagai pelosok dunia, seperti anak-anak yatim, kaum fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan.

Baca juga :   Syaikh Mufid: Guru Para Ulama

Dua golongan yang berada di dalam kota Samarra ini, mereka semua―dengan pelbagai kebutuhan mereka―telah menjadi tanggungan nafkah hidupnya sendiri. Ia begitu mudah dan lapang dada dalam melayani urusan mereka. Adapun dua golongan yang hidup di kota-kota lain yang menyalurkan urusan perpajakan kepadanya, ia menetapkan tunjangan tetap yang diberakan kepada mereka setiap bulan, di mana pun mereka berada. Dengan demikian, pusat kekayaan umat mengalir ke lembah-lembah mereka; dimana golongan yang cukup bisa menyertakan golongan yang tertinggal, sehingga setiap nikmat yang diberikan senantiasa menyempurnakan limpahan rahmat dan melipatkan gan-jaran kebaikan.

Begitu pula, Imam Mirza Asy-Syirazi menerima dengan senang hati utusan-utusan yang datang untuk mencari per-lindungan di bawah kemurahannya dan menanti baktinya. Ia tak segan-segan memberi lebih banyak dan memuaskan harapan mereka sehingga mereka sendiri terdesak untuk senantiasa mengingat budi baiknya dan menyampaikan rasa syukur kepadanya, selaksa syukur bunga pada hujan. Sejatinya, syukur adalah pengikat nikmat yang ada dan pemancing karunia yang hilang.

Saya pribadi sempat menjumpai masa-masa hidup Imam Mirza Asy-Syirazi, yaitu tatkala melakukan hijrah ilmiah ke Samarra pada tahun 1310 H. Masa-masa itu adalah periode keemasan dari kehidupan beliau; periode yang mencatat kemakmuran umat dan negeri, dan membelah samudera ilmu dan menghamparkan padang kekuatan agama. Samarra menjadi kediaman yang menaunginya dan ulama-ulama besar di sana di bawah satu atap. Ikatan tali keimanan membentuk mata rantai yang melingkari mereka dan umat.

Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri begitu banyaknya sifat-sifat mulia Imam Mirza Asy-Syirazi yang telah saya perkenalkan di sini. Namun, selain yang saya lihat adalah sifat-sifat agungnya yang saya saksikan dengan kedua telingaku secara mutawatir dari pelbagai pengakuan para ulama-ulama besar dan unsur-unsur masyarakat. Para khatib menyanjungnya, para penyair melantunkan bait-bait syair pujian untuknya.

Pelbagai utusan yang datang percaya penuh
Lembahmu hamparan luas dan aliran hujan deras
Kepadamu tlah bergegas dari setiap pelosok
Darat dan laut membawa kafilah dan bahtera
Merebah di pangkuanmu lepaskan rasa
Selaksa orang gila liar yang penuh kedamaian
Seketika singgahkan kaki di negeri subur
Dan pergi untukmu tinggalkan kesan syukur
Tak terhinakan air wajah pengunjung oleh baktimu
Tak ada rasa yang dibebankan oleh budimu
Seakan anak yatim yang mendapat warisan kaya
Memegang kunci karun terpendam di Samarra
Membukakan pintu karunia tanpa jerih
Bagai gurun lebatkan peluh awan mendung

Demikianlah Allah swt. memuliakan Imam Mirza Asy-Syirazi melalui ulama-ulama Hauzah yang membantunya secara tulus. Mereka adalah orang-orang cerdas dan ber-pandangan cermat, terlebih semangat berbakti yang mengungguli setiap pikiran yang luas dan hati yang sigap. Di antara mereka, Sayyid Hasan Ash-Shadr merupakan pusat kecermatan dan referensi pandangan mereka tatkala diuji oleh guru besar mereka.

Baca juga :   Ayatullah Agung Behjat, Ahli Hukum yang Sufi

Sudah barang tentu, mereka selalu mendapatkan pem-bimbing yang jujur dan tulus serta penuh kasih sayang. Keterpercayaan Imam Mirza Asy-Syirazi segera menguasai kepercayaan mereka dan melibatkan mereka dalam pelbagai urusan dan wewenang kepemimpinan tingginya kepada mereka. Pada saat yang sama, mereka pun memberikan segenap kesetiaan dan berusaha keras menuangkan ide terbaik untuknya. Tugas kepemimpinan Imam Mirza Asy-Syirazi dilakukan dalam bentuk musyarawah dengan mereka, sehingga ia dan mereka secara kompak bekerja dan mencapai keutuhan kerja sama dalam pengelolaan urusan hidup dunia dan akhirat.

Dan di antara mereka, Sayyid Hasan Ash-Shadr adalah pembantu terdekat Imam Mirza Asy-Syirazi. Ia menuluskan jiwanya dengan kecintaan kepadanya. Oleh sang guru, ia dipandang secara khusus dan ditempatkan menjadi bagian hatinya dan tempat pengaduan rahasianya sebelum dike-mukakan di meja musyawarah. Imam Mirza Asy-Syirazi begitu percaya pada ketulusan itikad dan ketajaman pandangannya, kemudian ia menawarkan keputusannya kepada musyawarah sebagai majelis kebijakan dalam menangani kepentingan umum dan tugas sosial. Bersama sahabat-sahabat pembantunya, ia adalah sosok teladan yang nyata dari firman Allah swt.:

“Dan mereka yang menyambut seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sementara urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka, lalu menyedekahkan dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS:38.42).
Demikianlah masa-masa keemasan sepanjang kepemim-pinan tertinggi agama dan umat Imam Mirza Asy-Syirazi. Demikian pula ihwal sahabat-sahabatnya yang mulia dan bekerja secara tulus demi keridhaan Allah swt, sehingga mereka menghadap-Nya di dalam kesucian dan keikhlasan iman.

Akhirnya, Imam Mirza Asy-Syirazi wafat di Samarra pada malam Rabu, 24 Sya’ban 1312 H. Iringan jenazahnya berjalan dari Samarra sampai ke Najaf. Setiap warga kota-kota dan desa-desa di sepanjang iringan menyambut jenazah Sang Guru Pembaharu secara bersambung silih berganti dan bergerak seolah limpahan deras dari lautan manusia yang tak ada taranya. Setiap orang berebut celah untuk dapat menyentuh dan mendapatkan kehormatan dan berkah dari jenazah yang mulia. Secara serempak, semua mengumandangkan “Al-Wafa’, Al-Wafa’”, seakan teriakan kawanan besar gembala yang kehausan. Dari empat penjuru jenazahnya, mereka mengukuhkan ikrar kesetiaan kepada para pemilik pusara-pusara suci.

Di empat haram Imam-Imam Maksum a.s., mereka senantiasa memanjatkan shalawat dan salam untuknya. Pemandangan ini tampak khidmat dan mengharukan tatkala warga di Baghdad, kota-kota Haram Imam-Imam Maksum dan sekitarnya, khususnya warga kota Najaf menyambut kedatangan jenazah. Jajaran terdepan dari jenazah adalah para ulama-ulama terkemuka, tokoh-tokoh masyarakat, lalu sesepuh-sesepuh suku dan kepala-kepala kabilah, kemudian masyarakat umum.

Pemakaman jenazah Sang Pembaharu, Imam Mirza Asy-Syirazi, dilaksanakan pada hari Kamis kedua dari bulan Ramadhan di madrasahnya yang bersebelahan dengan hala-man suci Syarif Al-Haidari. Orang yang turun ke liang lahatnya adalah murid terbaik, yaitu Sayyid Hasan Ash-Shadr. Kemudian didampingi oleh ayahku; Al-Muqoddas, yang ketika itu sedang berziarah ke makam-makam datuk-datuknya; para Imam Suci a.s.

(Visited 171 times, 1 visits today)

Leave a reply