Mendudukkan Sunnah Nabi SAW

0
716

Salah satu sumber pengetahuan paling utama setelah Al-Quran dalam Islam ialah Sunnah Nabi SAW. Dalam sejumlah riwayat, sunnah disebutkan di samping Al-Quran. Namun, apa pengertian dari Sunnah itu sendiri, perlu kiranya mendudukkan definisinya secara komprehensif.

Pengertian Leksikal

Orang-orang Arab sebelum Islam telah menggunakan perkataan ‘sunnah’ yang berarti cara hidup dan perjalanan (sirah). Razi mengartikan sunnah sebagai perjalanan….[1]

Ia membawa maksud: satu cara hidup yang dipilih atau jalan.

Kisa’i berkata; Ia bermakna sesuatu yang berterusan atau berkesinambungan. Apabila kita berkata tentang Sunnah, ia membawa makna satu perilaku tindakan yang berkesinambungan…[2]

Tetapi saat Islam datang, al-Qur’an menggunakan istilah Sunnah dengan maksud yang khusus dan difahami. Di antara penggunaannya, firman Allah SWT:

“Yang demikian itu adalah menurut “Sunnatullah”(undang-undang peraturan Allah) yang berlaku kepada orang yang telah lalu; dan engkau tidak sekali-kali akan dapat sebarang perubahan bagi “Sunnatullah.” [al-Ahzab 33:62]

“Kerana engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi “Sunnatullah”.[al-Fatir 35: 43]

Al-Qur’an yang suci di sini menggunakan istilah “Sunnah” sebagai suatu kontrak sosial yang menentukan kegiatan seharian manusia dalam masyarakat.

Al-Qur’an turut mengetengahkan istilah ‘Sunnah’ dengan maksud-maksud tertentu, umpamanya sebagai istilah saintifik, dan juga budaya. Nabi SAW menggunakan istilah ‘Sunnah’ sebagai satu istilah yang merujuk kepada kata-kata beliau, tindakan, penegasan dan syariah, justru, ‘Sunnah’ membawa pengertian intelektual di samping syariah yang mempunyai kesan yang besar kepada kehidupan umat Islam.

Dan begitu juga al-Qur’an menggunakan istilah ‘Sunnah’ sebagai tambahan kepada kata nama Allah, misalnya ‘sunnatullah’ membawa maksud suatu jalan yang mengikuti undang-undang tabi’i mengikut kehendak Allah SWT dan ia berlaku setiap hari. Dan juga Nabi SAW menggunakan istilah ‘Sunnah’ sebagai tambahan kepada peribadinya yang mulia yang membawa maksud segala perbuatan dan kata-katanya. Lantaran itu disebabkan penggunaan kata ‘Sunnah’ yang kerap digunakan oleh Nabi SAW, ia merujuk kepada suatu maksud yang khusus. Maka dalam pandangan ini, istilah ‘Sunnah’ secara teknikal wujud dan dengan menyebut ‘Sunnah’ pikiran kita sudah mengetahui maksudnya itu.

Baca juga :   Aktifitas Sosial Perempuan dalam Hadis

Pengertian Teknis Sunnah

Nabi SAW, adalah Rasulullah dan pendakwah Allah, juga sebagai orang yang memberikan penjelasan tentang Syariah. Lantaran itu umat Islam amat mengerti tentang pentingnya memelihara hadith-hadith Nabi, mempelajarinya dan memahaminya supaya ia menjadi sumber kepada pengambilan hukum Syari’ah. Hal ini disebabkan ia menjadi sumber rujukan yang kedua terpenting setelah Kitab Allah, al-Qur’an yang suci.

Di sini, kita akan menerangkan salah satu pengertiannya yang dikutip dari ahli hadith Fakhruddin Turaihi, beliau berkata, “Sunnah dari segi bahasa membawa maksud jalan atau cara hidup dan kata jamaknya ialah sunnan.”

Pada golongan Sina’a (al-Sina’a adalah istilah ulama yang membawa maksud golongan yang amat fasih), ia bermaksud cara hidup Nabi,perbuatan( Fi’liyyah), kata-kata (Qawliyyah) dan keakurannya (Taqririyyah) dari dirinya sendiri atau dari seseorang yang telah diberikan mandat tersebut.[3]

Amadi, seorang ahli fiqh Mazhab Hanbali memberikan pengertian Sunnah sebagai: “Dari segi istilah ia membawa maksud sirah, maka sunnah seseorang adalah apa yang dia lakukan sama ada baik atau buruk.”

Tetapi dari segi tekniknya, ia membawa maksud segala tindakan yang disarankan dan dilakukan oleh Nabi SAWAW.

Dan ia juga boleh dikatakan segala yang datang dari Nabi SAWAW daripada hujah-hujah syariah dan ia bukan mukjizat, atau apa-apa yang dalam lingkungan mukjizat, justeru ini adalah perkara yang dimaksudkan itu.

Dan ini meliputi; kata-kata, perbuatan dan keakuran (taqrir) Nabi SAWAW.[4]

Oleh yang demikian, “Sunnah” dari segi bahasa bermaksud jalan hidup, dan dari segi istilah, membawa pengertian kata-kata, tindakan dan keakuran (taqrir) Nabi SAWAW.

Dan kadang-kadang, Sunnah boleh juga disandarkan kepada segala perbuatan yang sunat dan tidak wajib yang dilakukan oleh Nabi SAWAW. Oleh yang demikian, ahli-ahli fiqh menggunakannya secara bertentangan dengan istilah bid’ah. Justru, jika mereka berkata hal tersebut adalah satu Sunnah, mereka bermaksud sebarang undang-undang yang kembali kepada Usul al-Syariah[5], dan hal tersebut adalah bid’ah membawa pengertian sebarang bentuk penambahan
kepada hal agama yang berasal dari Usul al-Syariah.

Baca juga :   Syarah Hadits Imam Jawad As Tentang Nifaq Kepada Allah

Oleh yang demikian, kita selalu menyebut istilah Sunnah, tetapi, ia membawa pengertian yang tidak sama. Kadang-kadang ia membawa maksud kata-kata, perbuatan dan keakuran (taqririyyah) Nabi SAWAW, dan pada contoh yang lain, ia membawa pengertian bahawa Nabi SAWAW melakukan perbuatan sunat dan tidak wajib. Pada keadaan yang lain, ia membawa pengertian segala undang-undang yang berasal dari undang-undang syariah yaitu antitesis kepada sebarang perkara yang tidak berasal dari syariah itupun apa yang sebut bid’ah. Justeru, ia dikatakan sesuatu itu sebagai Sunnah dan kebalikannya adalah sesuatu yang dianggap bid’ah.

(Visited 120 times, 1 visits today)

Leave a reply