Tokoh Syiah

Tafisr al-bayan karya Allamah Thabarsi

Allamah Thabarsi: Penulis Kitab Tafsir Al-Bayan

Ia lahir pada tahun 469 H. Ayahnya, Hasan bin Fadhl Thabarsi memberinya nama Fadhl. Fadhl bin Hasan bin Fadhl Thabarsi melalui masa kanak-kanak dan masa sekolah di sisi Imam Ali bin Musa Ridha as di kota suci Masyhad. Setelah menguasai baca tulis dan membaca al-Quran,[Selengkapnya…]

by April 28, 2018 0 comments Tokoh Syiah
Al-Biruni; Sang Ustadz Fil Ulum

Al-Biruni; Sang Ustadz Fil Ulum

Pada zaman awal kedatangan Islam, masyarakat Islam tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. Walau bagaimanapun menjelang abad ke-3, para sarjana Islam mulai memberikan  perhatian  kepada  persoalan  dan  pemikiran  yang  berkaitan  dengan falsafah. Asas falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam, berdasarkan ajaran Islam bertujuan untuk[Selengkapnya…]

by April 10, 2018 0 comments Tokoh Syiah
Syarif Radhi: Ulama Begawan Sastra

Syarif Radhi: Ulama Begawan Sastra

Dalam sejarah, tidak banyak dijumpai dua bersaudara yang sama-sama berdiri di tingkat kepeloporan ilmu pengetahuan. Syarif Radhi satu di antara mereka. Bersama saudaranya, Sayyid Murtadha Alam al-Huda, ia berkontribusi besar dalam pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Namanya disegani oleh banyak kalangan. Lahir pada tahun 395[Selengkapnya…]

by Maret 7, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Allamah Baqir Majlisi : Penakluk Samudera Hadis

Allamah Baqir Majlisi : Penakluk Samudera Hadis

Namanya sudah sangat populer. Ia seorang ulama besar abad ke-10 hijriah, mendekasikan hidupnya untuk meneliti hadis Nabi SAW dan Ahlul Bait a.s. bernama lengkap Allamah Muhammad Baqir Majlisi, lahir pada tahun 1037 H. Hari wafatnya jatuh pada 27 Ramadhan 1110 H. Ayahnya adalah Maula Muhammad Taqi[Selengkapnya…]

by Januari 13, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Ayatullah Hussein Fadhullah: Ulama Pejuang Gigih

Ayatullah Hussein Fadhullah: Ulama Pejuang Gigih

Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadhullah lahir tahun 1354 H di ‎kota suci Najaf dari sebuah keluarga ulama.‎ Ia melewati masa kecil dan pendidikannya di bawah ‎bimbingan ayahnya, Sayyid Abdurrauf Fadlullah, marji Syiah masa itu. Hussein ‎Fadlullah kecil ikut sekolah tradisional masa itu dan mempelajari bagaimana ‎membaca,[Selengkapnya…]

by Januari 12, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr lahir pada 14 Khurdad tahun 1307 HS atau 4 Juni 1928 M di kota Qom. Ayahnya bernama Ayatullah Sayyid Sadruddin Sadr, salah seorang marja atau mufti agung. Tatkala pendiri dan pemimpin Hauzah Ilmiah di Qom Ayatullah Syeikh Abdul Karim Ha’eri wafat, Ayatullah[Selengkapnya…]

by Januari 2, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Syaikh Shaduq: Aliran Pusaka Ilmu

Syaikh Shaduq: Aliran Pusaka Ilmu

Bernama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babuweih Qummi, terkenal dengan nama Syaikh Shaduq (Ibn Babuweih). Ia telah mempelajari fiqih dengan banyak guru termasuk ayahnya sendiri, Abul Hasan Ali bin Husein bin Musa Qumi. Sang ayah juga seorang alim fiqih[Selengkapnya…]

by Januari 1, 2017 1 comment Tokoh Syiah
Syaikh Thusi: Guru Agung Mazhab

Syaikh Thusi: Guru Agung Mazhab

Muhammad bin Hasan Thusi lahir pada bulan Ramadan 285 H di keluarga sederhana akan tetapi penuh dengan cahaya iman. Tempat lahir dia kota Thus. Kota ini sebelumnya bernama Senapad. Dia berdomisili di sana sampai tahun 408 H, dan selama itu dia mempelajari ilmu-ilmu dasar yang[Selengkapnya…]

by Januari 1, 2017 1 comment Tokoh Syiah
Ayatullah Sistani: Pemimpin Mujtahid

Ayatullah Sistani: Pemimpin Mujtahid

Ayatullah Al-Uzhma Sayyid Ali Huseini Al-Uzhma Sistani adalah satu dari sekian banyak murid beliau yang paling menonjol. Beliau adalah seorang mujtahid kaliber dan berbudi luhur. Ayatullah Al-Uzhma Sistani lahir di kota Masyhad pada tahun 1349 H. dan dari keluarga ruhaniawan yang taat beragama. Setelah menamatkan[Selengkapnya…]

by Desember 7, 2016 0 comments Tokoh Syiah
Syaikh Mufid: Sang Pemberi Ilmu

Syaikh Mufid: Sang Pemberi Ilmu

Bernama lengkap Muhammad ibn Muhammad Nukman Al-Baghdadi, dikenal dengan nama Syaikh Mufid. Ia lahir pada bulan Zul Qa’dah 366 H di daerah pinggiran kota Baghdad. Ia adalah guru Syaikh Thusi dan Sayyid Murtadha Alamul Huda. Ia seorang pakar agung dalam Ilmu kalam dan menyempurnakan pemikiran[Selengkapnya…]

by Juli 6, 2015 0 comments Tokoh Syiah