Articles by: redaksi

Siapa Penemu Ilmu Tajwid?

Siapa Penemu Ilmu Tajwid?

Ilmu tajwid mencakup cara membaca huruf Arab secara benar, menjaga karakter khas setiap huruf dan kaedah-kaedah lain yang berhubungan. Apabila yang dimaksud dengan penemuan ilmu tajwid ini adalah penemuan jenis dialeknya maka hal itu harus dikaitkan dengan seseorang yang menciptakan bahasa Arab. Tentu saja pencipta[Selengkapnya…]

by Januari 15, 2017 8 comments Ulumul Quran
Hadis Unwan Al-Bashari: Cara Mencapai Hakikat

Hadis Unwan Al-Bashari: Cara Mencapai Hakikat

Salah satu hadis yang menjadi fokus khusus para ulama ialah hadis yang populer dengan nama Hadis Unwan Bashari. Hadis yang diriwayatkan oleh Unwan Bashari ini merupakan pengajaran Imam al-Shadiq a.s. tentang amalan praktis bersuluk yang sangat berguna bagi para pengikut jalan para Imam Maksum a.s.[Selengkapnya…]

by Januari 15, 2017 0 comments Tasawuf
Allamah Baqir Majlisi : Penakluk Samudera Hadis

Allamah Baqir Majlisi : Penakluk Samudera Hadis

Namanya sudah sangat populer. Ia seorang ulama besar abad ke-10 hijriah, mendekasikan hidupnya untuk meneliti hadis Nabi SAW dan Ahlul Bait a.s. bernama lengkap Allamah Muhammad Baqir Majlisi, lahir pada tahun 1037 H. Hari wafatnya jatuh pada 27 Ramadhan 1110 H. Ayahnya adalah Maula Muhammad Taqi[Selengkapnya…]

by Januari 13, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Ayatullah Hussein Fadhullah: Ulama Pejuang Gigih

Ayatullah Hussein Fadhullah: Ulama Pejuang Gigih

Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadhullah lahir tahun 1354 H di ‎kota suci Najaf dari sebuah keluarga ulama.‎ Ia melewati masa kecil dan pendidikannya di bawah ‎bimbingan ayahnya, Sayyid Abdurrauf Fadlullah, marji Syiah masa itu. Hussein ‎Fadlullah kecil ikut sekolah tradisional masa itu dan mempelajari bagaimana ‎membaca,[Selengkapnya…]

by Januari 12, 2017 0 comments Tokoh Syiah
kitab Jami' ahadits al-syi'ah

Kitab Hadis Besar: Jāmi‘ Ahādīts Al-Syī‘ah fī Ahkām Al-Syarī‘ah

Berjudul lengkap Jāmi‘ Ahādīts Al-Syī‘ah fī Ahkām Al-Syarī‘ah, kitab hadis besar ini memuat seluruh riwayat fikih Syiah. Kitab ini disusun dengan usaha Ismail Mu’izzi Malayeri. Inisiatif dan monitoringnya dari dan oleh Ayatullah Burujerdi, seorang marja’ taqlid yang wafat tahun 1961 M. Disebut Jami’ Ahadits (penghimpun hadis)[Selengkapnya…]

by Januari 12, 2017 0 comments Ilmu Hadis
Cara Pintar Membicarakan Aib Orang; Apa Resikonya?

Cara Pintar Membicarakan Aib Orang; Apa Resikonya?

Tahukah Anda cara membuat obrolan jadi sedap? Apa yang membuat percakapan yang nyantai juga serius? Salah satunya ialah tidak membicarakan atau menyinggung orang-orang yang hadir dalam pembicaraan, tetapi sebagai gantinya, pembicaraan terfokus pada titik sama, yaitu orang lain dan aib serta kejelekannya. Terasa sedap karena,[Selengkapnya…]

by Januari 12, 2017 0 comments Tasawuf
Argumentasi Rasional Atas Nabi Islam sebagai Utusan Terakhir Allah

Argumentasi Rasional Atas Nabi Islam sebagai Utusan Terakhir Allah

Adakah dalil rasional mengenai berakhirnya kenabian pada Nabi Muhammad Saw? Yakni, dalil yang menetapkan bahwa beliau adalah nabi terakhir. Dalam pembahasan burhan dari logika telah ditetapkan bahwa dalil rasional tidak dapat menghasilkan hukum parsial. Dengan demikian, kenabian secara parsial tidak dapat ditetapkan dengan dalil rasional;[Selengkapnya…]

by Januari 11, 2017 0 comments Kalam
Pengantar Sejarah Tasawuf dan Relasinya dengan Filsafat dalam Islam

Pengantar Sejarah Tasawuf dan Relasinya dengan Filsafat dalam Islam

Seyyed Hossein Nasr – Dalam konteks Islam, mistisisme dipahami sebagai jalur pengetahuan yang dipadu unsur cinta sesuai dengan struktur wahyu Islam. Hal ini sangat berbeda dengan mistisisme yang yang berkembang di lingkaran Kristen sejak Renaisans yang bersifat sentimental dan individualistik.ltulah alasan mengapa mistisisme Islam memiliki hubungan[Selengkapnya…]

by Januari 11, 2017 0 comments Tasawuf
Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr: Ulama Pengayom Umat

Imam Musa Sadr lahir pada 14 Khurdad tahun 1307 HS atau 4 Juni 1928 M di kota Qom. Ayahnya bernama Ayatullah Sayyid Sadruddin Sadr, salah seorang marja atau mufti agung. Tatkala pendiri dan pemimpin Hauzah Ilmiah di Qom Ayatullah Syeikh Abdul Karim Ha’eri wafat, Ayatullah[Selengkapnya…]

by Januari 2, 2017 0 comments Tokoh Syiah
Mushaf Imam Ali; Sama atau Beda dengan Al-Quran?

Mushaf Imam Ali; Sama atau Beda dengan Al-Quran?

Sebagian kalangan, entah sengaja atau karena kurang informasi, atau malas mengkarifikasi dan bertabayun hasil dengar dan bacaan, begitu saja menelan dan menghakimi apa lagi menuduh Muslim lain yang berbeda mazhab sebagai kafir. Salah satu isu yang dibuat musuh Islam untuk memecah kesatuan iman Muslimin ialah[Selengkapnya…]

by Januari 2, 2017 0 comments Ulumul Quran